Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.ashajoga.si

Podatki o podjetju

Naslov: Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p., Medvedova 15, 1240 Kamnik

Davčna številka: 74267744

Matična številka: 6459056000

IBAN: SI56 6100 0002 1002 884, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Telefon: 040 563  568

E-mail: info@ashajoga.si

 

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.ashajoga.si so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Veljajo za vse uporabnike spletne strani.

Upravljavec spletne strani je podjetje Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p., Medvedova 15, 1240 Kamnik, DŠ: 74267744 (v nadaljevanju ponudnik).

Z nakupom ali uporabo na spletni strani uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

1. Naročila

Spletni strani www.ashajoga.si lahko uporabljajo fizične in pravne osebe. Vadnina za redne in osebne programe, ter individualna svetovanja se plača z nakazilom na poslovni TRR. Vsi nakupi programov in individualnega dela so dokončni in nimajo možnosti vračila denarja.

Uporabnik oz. udeleženec programov ali individualnega svetovanja sam v celoti prevzema odgovornost za svoj uspeh in rezultate svojega dela. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za rezultate strank.

2. Varovanje zasebnosti

Podatki, ki jih uporabnik poda v kontaktnih obrazcih, se obravnavajo zaupno.

3. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej nudil možnost dostopa do naslednjih informacij:

• podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno in matično številko ter registrske podatke),
• kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,
• bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,
• ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
• podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
• časovno veljavnost ponudbe in cene.

4. Plačilo

Uporabnik lahko izbrano storitev plača z nakazilom na poslovni TRR in po izvedenem nakazilu prejme račun.

5. Cene

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ponudbe in cen. Roki veljavnosti akcij, so navedeni pri vsaki ponudbi.

6. Varstvo osebnih podatkov

S plačilom ali izpolnjevanjem obrazcev na spletni strani uporabnik dovoljuje, da sme podjetje Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p., Medvedova 15, 1240 Kamnik, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v kontaktni obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM – neobvezno, elektronski naslov in ostale podatke, ki jih navede)

Uporabnik, ki si je prenesel brezplačna spletna darila na spletni strani www.ashajoga.si, bo prejemal tudi obvestila podjetja, od katerih se lahko kadar koli odjavi.

Zbrani podatki se uporabljajo za:

– statistično obdelavo,
– trženjske raziskave,
– segmentacijo kupcev,
– obdelavo preteklega nakupnega obnašanja,
– obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju,
– pošiljanje reklamnega gradiva in
– vabil na dogodke
– ter za obveščanja o nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje 
Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p..

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na e-naslov: info@ashajoga.si.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o vrsti vadbe ali delavnice oz. osebnega svetovanja) podjetje (upravljalec) Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p., Medvedova 15, 1240 Kamnik, obdeluje samo za naslednje namene:

– za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-novic) z namenom obveščanja o novih vadbah, akcijah, programih, novih izdelkih, novih vsebinah na spletni strani ashajoga.si, storitvah ali delavnicah, ki jih organizira ali soorganizira podjetje Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p.,
– za vodenje evidence o kupcih izdelkov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p.,
– za pregled in analizo aktivnosti posameznikov pri poslanih e-poštnih sporočilih (katera e-sporočila je posazmenik odpr, katera je prebral, katere povezave je kliknil, koliko časa je bral posamezne vsebine in ali jih je komu priporoči)
– za segmentiranje posameznikov na podlagi njihove aktivnosti pri e-sporočilih, ki skladno z njihovo aktivnostjo prejmejo individualizirana e-poštna sporočila (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino), z namenom bolj relevantnega obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
– za analizo življenjske poti uporabnika na spletni strani ashajoga.si: od kje je uporabnik prispel na spletno stran, koliko časa se je zadržal na spletni strani, katere strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, katere spletne strani so ga vodile v nadaljnje korake.

Celotna analiza in upravljanje s podatki se uporablja zgolj za interno evidenco podjetja Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p. in se ne posreduje tretjim osebam.

Čas hranjenja podatkov
Vaše podatke bomo hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se ne boste odjavili + 1 leto.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p. deluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadar koli zahteva dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:

– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,

– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– popravek netočnih osebnih podatkov,

– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

– podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral,

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,

– zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,

– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

Postopek uveljavljanja pravic posameznika
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, posredujem v pisni obliki na upravljavca, Najogi.si, Tjaša Kuzmič s.p., in sicer na e-naslov info@ashajoga.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

7. Piškotki

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo, ko obiščete spletno stran. Pomembni so tako za delovanje same strani, kot za izboljšanja uporabniške izkušnje, saj nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran, in ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi vas lahko identificirale.

Na spletni strani se uporabljajo: 

– “Nujno potrebni” piškotki – Ti piškotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani.

– “Izvedbeni” piškotki – Ti piškotki zbirajo informacije o načinu uporabe spletne strani, na primer katere strani uporabnik najpogosteje obišče in ali se na spletnih straneh pokažejo sporočila o napaki. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki omogočajo identifikacijo obiskovalca. Vse informacije, ki jih ti piškotki zberejo, so združene in so zato anonimne. Uporabljajo se samo za izboljšanje delovanja spletne strani.

–  “Funkcionalni” piškotki – Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti in vam ponudi izboljšane, bolj osebne možnosti. Ti piškotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Uporabni so tudi za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, kot je ogled videoposnetka ali komentiranje na blogu. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko anonimne in ne sledijo vašemu brskanju po drugih spletnih straneh.

– “Analitični” piškotki – Piškotki za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, težave pri navigaciji)

• Google Analytics piškotki so uporabljeni za spremljanje obiska spletne strani www.ashajoga.si, za spremljanje prodaje in spremljanje drugih navad uporabnikov. Google Analytics je Googlovo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.

Onemogočanje piškotkov

Sami se morate odločiti, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vašem računalniku, a spletna stran optimalno deluje, če so vsi piškotki omogočeni. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate s pomočjo izbranih nastavitev spletnega brskalnika.

8. Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.

9. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni stran www.ashajoga.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja to spletno stran. 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe ali kratkih akcij, ponudnik ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@ashajoga.si. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je stvarno pristojno sodišče v Kamniku.

Ti pogoji začnejo veljati dne 25.05.2018